27 вересня 2012 року студентським науковим гуртком «Грошова парадигма» був проведений науковий семінар на тему: «Організаційна діяльність студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Грошова парадигма»

Голова гуртка Катерина Новацька студентка групи БС-32 розпочала засідання з привітання присутніх членів гуртка, а також кураторів, відзначивши значущість участі кожного студента, у першу чергу як максимальну можливість реалізовувати свій творчий та інтелектуальний потенціал, використати власні уміння та здібності, брати участь у дискусії та інших наукових заходах з метою прояву своїх глибоких знань в економічній та фінансовій сферах.

Не оминувши історії гуртка особлива подяка була висловлена завідуючому кафедрою банківської справи д.е.н., професору О.В.Дзюблюку, кураторам гуртка к.е.н, доц. О.Л.Малаховій та к.е.н. доц., О.О.Іващук, викл. Л.О.Матлазі, а також викладачам кафедри за активне сприяння та під чиїм керівництвом, починаючи з вересня 2008 року, розпочав свою роботу студентський науковий гурток «Грошова парадигма».

У відповідності до затвердженого календарно-тематичного плану на 2012-2013 роки, науковий гурток має провести та організувати ряд наукових семінарів, круглих столів за участю представників банківських установ м. Тернополя, а також викладачів кафедри за якої функціонує гурток, провести Інтернет-конференцію, видати збірники наукових праць студентів.

Також  було відзначено, що студентський науковий гурток має свою Інтернет сторінку, на якій широка аудиторія може ознайомитись із його складом гуртка, контактними даними, останніми новинами, що відбуваються в активному науковому житті гуртка та всіх гуртківців,науковими подіями, підкріпленими фотозвітом.

Після організаційних питань, студенти групи БС-31 Марія Дзюбина, та БС-34 Оксана Ільчук проінформували присутніх новинами зі світу економіки, що відбулись протягом останнього тижня.

Підсумовуючи науковий семінар Голова гуртка Катерина Новацька побажала усім успішної наукової діяльності та нових здобутків.